HOW TO PAY

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าผ่านเวปไซต์ และการชำระเงิน 

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเวปไซต์ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าก่อนการสั่งซื้อได้ค่ะ
เมื่อสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระเงินผ่านธนาคารตามรายละเอียด ดังนี้
เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินได้ที่ >>>>Click
เมื่อบริษัทได้รับการแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งให้คุณลูกค้าตามที่อยู่ที่ระบุในการสั่งซื้อ สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ที่ >>> Click




PRODUCTS

Powered by MakeWebEasy.com